Pankreator

2 teksty – auto­rem jest Pan­kreator.

Sztu­ka to wy­rafi­nowa­ny rodzaj sek­sual­ne­go pobudzenia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 14:16

*

Dla mnie świat wewnętrzny nie is­tnieje. Jeśli coś ma pos­tać, osobę, ma jakąś formę, łatwą do ok­reśle­nia lub spre­cyzo­wania, sta­je się tyl­ko wid­mem cze­goś, co jest głębiej. Sta­je się rodza­jem przesłania. Sposobem [...] — czytaj całość

dziennik • dzisiaj, 14:02
Pankreator

Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pankreator

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:36Veroni sko­men­to­wał tek­st Sztuka to wy­rafi­nowa­ny rodzaj [...]

dzisiaj, 14:19natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sztuka to wy­rafi­nowa­ny rodzaj [...]

przedwczoraj, 21:27Pankreator sko­men­to­wał tek­st Głupi ur­lop

15 sierpnia 2017, 16:00Pankreator sko­men­to­wał tek­st Fenomen sztu­ki współczes­nej po­lega [...]

12 sierpnia 2017, 09:10Pankreator sko­men­to­wał tek­st Tabletka na mis­tyczny ból [...]

24 lipca 2017, 18:34Pankreator sko­men­to­wał tek­st Nie chcesz te­go czy­tać

23 lipca 2017, 16:35Pankreator wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

23 lipca 2017, 11:45Pankreator wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

20 lipca 2017, 15:48Pankreator wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

17 lipca 2017, 17:13Pankreator sko­men­to­wał tek­st Lustro nieświado­mości